Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.dakraamtwente.nl/

Dakraam Twente

Postweg 14

7475 SG Markelo

info@dakraamtwente.nl

Dakraam Twente respecteert jouw privacy. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

Dakraam Twente verwerkt jouw persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt omdat je gebruik wilt maken van onze diensten. Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Gegevens over je activiteiten op onze website.

Doeleinden

Dakraam Twente gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om jouw vragen te beantwoorden;
  • voor de uitvoering van de overeenkomst (denk aan verzending offerte, om werkzaamheden op locatie uit te voeren en om de betalingen af te kunnen handelen);
  • om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten;
  • in het kader van wettelijke verplichtingen (denk aan de administratieplicht).

Dakraam Twente persoonsgegevens bewaart

Dakraam Twente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Zo zijn wij wettelijk verplicht contactgegevens van klanten 7 jaar te bewaren.

Cookies
Dakraam Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Dakraam Twente gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat Dakraam Twente haar website kan optimaliseren. Dakraam Twente maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. Zo heeft Dakraam Twente een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zal zij jouw persoonsgegevens niet met Google delen voor andere doeleinden en zal zij het laatste gedeelte van jouw IP-adres maskeren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Privacybeleid andere websites

Op www.dakraamtwente.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van ons zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dakraam Twente

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dakraamtwente.nl

Als jouw verzoek of klacht door ons niet naar tevredenheid wordt afgewikkeld heb je het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Dakraam Twente neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dakraamtwent.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@dakraamtwente.nl. Ook als je vragen hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.